ေႏြးေထြး လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏။

Saturday, October 4, 2008

Debate:

debate
▶ dÇ'beÇt
■ n [C, U]
● (က) စကားအေခ်အတင္ေျပာျခင္း။ စကားရည္လုပြဲ။ စကားစစ္ထိုးပြဲ။

After a long debate, the House of Commons approved the bill. m a debate on abortion/capital punishment m to open the debate (ie be the first to speak) m the motion under debate (ie being discussed). (ခ) ျငင္းခံုျခင္း။ ေဆြးေႏြးျခင္း။ After much debate, we decided to move to Mandalay. m We had long debates at college about politics. m The importance of this development has been the subject of much/some debate. v ၁။ ~ (about sth) ေဝဖန္ေဆြးေႏြးသည္။ What are they debating about? m The issue/motion was first debated in the House 25 years ago. m We’re just debating what to do next. ၂။ ခ်ီတံုခ်တံု စဥ္းစားသည္။ I debated it for a while, then decided not to go. m I’m debating where to go on holiday. m She debated whether or not to tell him the news. m He debated buying a new car, but didn't in the end. o debater n စကားအေခ်အတင္ေျပာသူ။ အဆိုရွင္။ အေခ်ရွင္။
Debate ရဲ႕ အဘိဓာန္ အဖြင့္ေလးနဲ႔ အတူ အေမရိကန္ ဒုသမၼတေလာင္း ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားစစ္ထိုးပြဲေလး ကို CNN ကူးယူၿပီး ပို႔စ္အျဖစ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ စကားစစ္ထိုးပြဲရဲ႕ အက်ိဳးရလာဒ္ကို ခဏထားလို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံၾကီးမွာ မၾကာမတင္ေသာ ကာလမွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ကေတာ့ (ဥပေစၧဒက ကံေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမွ တစ္ပါး) က်ိန္းေသေပါက္ ဒုတိယ သမၼတျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ အဲဒီလို မျဖစ္ေသးတဲ့ သမၼေလာင္း ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေပၚလစီေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ဘယ္သူက ဘာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ ဘယ္ကိစၥေတြမွာ မွားယြင္းခဲ့တယ္ စသည္ျဖင့္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြ ကို ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ ေတြ အေျခခံၿပီး အေျခအတင္ေျပာဆိုတာကို သေဘာက်လို႔ ပို႔စ္ အျဖစ္တင္လိုက္တာပါ။ အဲဒီလို အေနအထားမ်ိဳးေတြ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာတရားေတြ ထြန္းကားပါတယ္ဆို တဲ့ ေရႊျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးမွာေကာ မရွိသင့္ဘူးလား။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ လုပ္မဲ့သူေတြ မရိုးသားသင့္ဘူးလား၊ မပြင့္လင္းသင့္ဘူးလား၊ မလြတ္လပ္သင့္ဘူးလား။ ရိုးသားမႈ ပြင့္လင္းမႈေတြ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈေတြကို ရိုးသားစြာ၊ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ေတြ မရွိသင့္ဘူးလား။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကလူေတြလဲ လူေတြပါပဲ၊ ဦးဇင္းတို႔ ေရႊျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြလဲ လူေတြပါပဲ။ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ ေတာ္စပ္ပါတဲ့ တရုတ္ျပည္က လူေတြလဲ လူေတြပါပဲ။ ဒါဆိုဘာေတြ ကြာျခားေနၾကတာပါ လဲ။ ဘာေၾကာင့္ ကြာျခားေနၾကတာပါလဲ။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူ ရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက ဘယ္လို အုပ္ခ်ဳပ္မွာ လဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ ဒို႔ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မလား၊ တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မလား၊ ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မလား၊ ဥပေဒမဲ့ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မလား၊ ဓားလွံ လက္နက္ မိုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မွာလား၊ ဒုို႔ခ်ည္းပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွာလား၊ ခြဲေ၀ အုပ္ခ်ဳပ္မွာလား၊ ျပည္သူက ေရႊးခ်ယ္ေစတဲ့ စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မွာလား။ အက်ိဳး အျပစ္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အေပၚမွာ ေစတနာထားမႈ စသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား အားေလ်ာ္စြာ အေကာင္း အဆိုးေတြ ေတြၾကရမွာပါ။
ဆိုလိုခ်င္တာက ဦးဇင္းတို႔ ႏိုင္ငံမွာေရာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ အထက္ပါ Debate ဆိုတာမ်ိဳးေတြ မရွိသင့္ဘူးလား။
ကိုယ့္အျမင္ေလးေတြ comments ေတြ ထားခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဦးဇင္းကေတာ့ ရွိသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ရွိသင့္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရွိဘို႔ အတြက္ ဘာေတြ လုိအပ္သလဲ ဆိုတာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး စဥ္းစားၾကပါကုန္။

1 comment:

Unknown said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog