ေႏြးေထြး လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏။

Wednesday, March 26, 2008

သင္ ဘယ္လိုစကားမ်ိဳး ေျပာဆိုလိုပါသလဲ

ဘေလာ့လုပ္ထားျပီး စာမေရးေတာ့လဲ ဆားမပါတဲ့ ဟင္းလိုပါပဲ အရသာမရွိျပန္ဘူး ဒါနဲ႔ဘာေရးမလဲဲ အေျပးအလႊား စဥ္းစားရျပန္ေရာ။ အခုဘေလာ့ေတြမွာ စီေဘာက္ေတြမွာ စာေတြေရးၾက စကားေတြေျပာၾကနဲ႔ အိုင္တီေခတ္နဲ႔ အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီးဆင္းလႈပ္ရွား ေနၾကတာ မဟုတ္လား။ အတန္းအစားစံု၊ အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ိဳးစံု၊ အေရာင္အေသြးစံု ပါ၀င္ေနၾကတာလဲ ျငင္းရမဲ့အခ်က္မဟုတ္ အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ဘယ္လို စကားအမ်ိဳးအစားကို ေျပာသလဲ ဆိုတာေလးလဲ မွတ္သားေစခ်င္တာရယ္။ စကားအမ်ိဳး အစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္ ဆိုတာကို သိေစခ်င္တာ ရယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္သင္ၾကားမွတ္သားဘူးတဲ့ ဗုဒၶစာေပထဲက ေကာက္ႏႈတ္ျပီး ဘေလာ့ကို အလည္လာသူမ်ား အလြယ္တကူ မွတ္သားႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာလိုေလး ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒါလဲ ဗုဒၶဘာသာ အလိုအရ ဗုဒၶစာေပအလိုအရ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ အျမင္ ရႈေထာင့္ေတြကေန မွတ္သားဖူးတာမ်ားရွိရင္လဲ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။
စကားအမ်ိဳးအစား (၆)မ်ိဳးရွိပါတယ္
(၁) ယံ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဇာနာတိ အဘူတံ အတစၧံ အနတၳသံဟိတံ၊ သာ စ ပေရသံ အပၸိယာ အမနာပါ၊ န တံ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဘာသတိ။
စကားတစ္ခြန္းသည္
မမွန္ဘူး အခ်ည္းႏွီးပဲ ေျပာလိုက္မယ္ဆိုရင္လဲ အက်ိဳးတရားနဲ႔ စပ္ယွဥ္မႈ မရွိဘူး။ၾကားနားရတဲ့ သူေတြကလဲ ဒီစကားကို မႏွစ္သက္ဘူး မျမတ္ႏိုးဘူး ဆိုရင္ ဒီးစကားကို မမွန္ က်ိဳးမရွိ
မႏွစ္သက္ စကားလို႔ ေခၚပါတယ္။ ျမတ္စြားဘုရားရွင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေတာ္ မူျခင္းမရွိပါ။

(၂) ယမၸိ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဇာနာတိ ဘူတံ တစၧံ အနတၳသံဟိတံံ၊ သာ စ ပေရသံ အပၸိယာ အမနာပါ တမၸိ တထာဂေတာ ၀ါစံ န ဘာသတိ။
မွန္တယ္ သို႔ေပမဲ့ ေျပာလိုက္မယ္ဆိုရင္လဲ အက်ိဳးတရားနဲ႔ စပ္ယွဥ္မႈ မရွိဘူး ၾကားနရတဲ့သူေတြကလဲ ဒီစကားကို မႏွစ္သက္ဘူး မျမတ္ႏိုးဘူးဆိုရင္ မွန္ က်ိဳးမရွိ မႏွစ္သက္ စကား လို႔ ေခၚပါတယ္။ ျမတ္စြားဘုရားရွင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေတာ္မူျခင္းမရွိပါ။

(၃) ယဥၥ ေခါ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဇာနာတိ ဘူတံ တစၧံ အတၳသံဟိတသာစ ပေရသံ အပၸိယာ အမနာပါ တၾတ
ကာလညဴ တထာဂေတာ ေဟာတိ တႆာ ၀ါစာယ ေ၀ယ်ာကရဏာယ။
မွန္လဲ မွန္တယ္ အက်ိဳးလဲ ရွိတယ္ဆိုရင္ ၾကားနာရသူေတြ မႏွစ္သက္ မျမတ္ႏိုးေစကာမႈ ထိုစကားမ်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေျပာဆို သံုးစြဲေတာ္မူပါတယ္။ မွန္ က်ိဳးရွိး မႏွစ္သက္ စကားလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

(၄)
ယံ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဇာနာတိ အဘူတံ အတစၧံ အနတၳသံဟိတံ၊ သာစ ပေရသံ ပိယာ မနာပါ န တံ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဘာသတိ။
မမွန္ဘူး အခ်ည္းႏွီးပဲ အက်ိဳးလဲ မရွိဘူး ဆိုရင္ ၾကာနာတဲ့သူေတြ အတြက္ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ျမတ္ႏိုး ႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္ေစကာမႈ ထိုစကားမ်ိဳးကိုလဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေျပာဆို သံုးစြဲေတာ္မူျခင္း မရွိပါ။ ထိုစကားမ်ိဳး ကို မမွန္ က်ိဳးမရွိ ႏွစ္သက္ စကားလို႔ေခၚဆိုပါတယ္။

(၅) ယမၸိ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဇာနာတိ ဘူတံ တစၧံ အနတၴသံဟိတံ၊ သာ စ ပေရသံ ပိယာ မနာပါ တမၸိ
တထာဂေတာ ၀ါစံ န ဘာသတိ။
မွန္တယ္ သုိ႔ေပမဲ့ အက်ိဳးတရားနဲ႔ စပ္ယွဥ္ျခင္းမရွိဘူး ၾကားနာရသူေတြ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတယ္ ထိုစကားမ်ိဳးကိုလဲ ျမတ္စြားဘုရားရွင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေတာမမူပါ။ မွန္ က်ိဳးမရွိ ႏွစ္သက္ စကားလုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။

(၆)
ယဥၥ ေခါ တထာဂေတာ ၀ါစံ ဇာနာတိ ဘူတံ တစၧံ အတၳသံဟိတသာစ ပေရသံ ပိယာ မနာပါ တၾတ
ကာလညဴ တထာဂေတာ ေဟာတိ တႆာ ၀ါစာယ ေ၀ယ်ာကရဏာယ။
မွန္တယ္ အက်ိဳးလဲရွိတယ္ ၾကားနာရသူေတြကလဲ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတယ္ ဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေျပာဆိုသံုးစြဲေတာ္မူပါတယ္။ မွန္ က်ိဳးရွိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး စကားလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
စာေရး သူတို႔ အေနနဲ႔ ဘုရားရွင္ကဲ့သို႔ ႏွစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားကိုုသာ ေျပာဆိုႏိုင္ဘို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုလွ်င္ေတာ့ ပုထုဇဥ္အရာ မဟုတ္လို႔ ဟူ၍သာ ေျဖဆိုရပါမည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အထက္ပါ စကားေျခာက္ခြန္းထဲ မွ မည့္သည့္ စကားမ်ိဳးေလာက္ေတာ့ ေျပာဆိုသင့္သည္ကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္၍ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

No comments: